Trường THCS Linh Sơn đóng trên địa bàn xã Linh Sơn, có tổng diện tích đất tự nhiên là 1546,9 ha. Giáp các xã Nam Hòa, Khe Mo, Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ và xã Huống Thượng, ...